เกียร์ทด NMRV เกียร์ทดรูปทรงสี่เหลี่ยม แข็งแรงสวยงาม ติดตั้งสะดวก สามารถติดตั้งแบบตั้งพื้น หรือแบบหน้าแปลนได้สะดวก

เกียร์ทด NMRV เกียร์ทดสี่เหลี่ยม

เกียร์ทด NMRV

เกียร์ทด NMRV 030 -1/2HP

เกียร์ทด NMRV 030 สำหรับมอเตอร์ขนาด 1/4 แรงม้า อัตราทด 7.5, ...

Base price for variant: 5,200.00 ฿
Sales price: 3,900.00 ฿
Discount: -1,300.00 ฿
Price / kg:

เกียร์ทด NMRV 040 -1/4,1/2,3/4HP

เกียร์ทด NMRV 040 สำหรับมอเตอร์ขนาด 1/4,1/2, 3/4 แรงม้า ...

Base price for variant: 5,700.00 ฿
Sales price: 4,275.00 ฿
Discount: -1,425.00 ฿
Price / kg:

เกียร์ทด NMRV 050 -1/4, 1/2, 3/4, 1HP

เกียร์ทด NMRV 050 สำหรับมอเตอร์ขนาด 1/4,1/2, 3/4 ,1 แรงม้า ...

Base price for variant: 7,300.00 ฿
Sales price: 5,475.00 ฿
Discount: -1,825.00 ฿
Price / kg:

เกียร์ทด NMRV 063 -1/4, 1/2, 3/4, 1, 1.5, 2 HP

เกียร์ทด NMRV 063 สำหรับมอเตอร์ขนาด 1/2, 3/4 ,1, 1.5, 2 ...

Base price for variant: 10,500.00 ฿
Sales price: 7,875.00 ฿
Discount: -2,625.00 ฿
Price / kg:

เกียร์ทด NMRV 075 - 3/4, 1, 1.5, 2 HP

เกียร์ทด NMRV 075 สำหรับมอเตอร์ขนาด 3/4 ,1, 1.5, 2 แรงม้า ...

Base price for variant: 13,000.00 ฿
Sales price: 9,750.00 ฿
Discount: -3,250.00 ฿
Price / kg:

เกียร์ทด NMRV 090 - 1, 1.5, 2, 3 HP

เกียร์ทด NMRV 090 สำหรับมอเตอร์ขนาด 1, 1.5, 2, 3 แรงม้า ...

Base price for variant: 18,000.00 ฿
Sales price: 13,500.00 ฿
Discount: -4,500.00 ฿
Price / kg:

เกียร์ทด NMRV 110 - 1.5, 2, 3, 5, 7.5, 10 HP

เกียร์ทด NMRV 110 สำหรับมอเตอร์ขนาด 1.5, 2, 3, 5, 7.5, 10 ...

Base price for variant: 23,000.00 ฿
Sales price: 17,250.00 ฿
Discount: -5,750.00 ฿
Price / kg:

เกียร์ทด NMRV 130 - 2, 3, 5, 7.5, 10 HP

เกียร์ทด NMRV 130 สำหรับมอเตอร์ขนาด 2, 3, 5, 7.5, 10 แรงม้า ...

Base price for variant: 36,500.00 ฿
Sales price: 27,375.00 ฿
Discount: -9,125.00 ฿
Price / kg:

เกียร์ทด NMRV 150 - 2, 3, 5, 7.5, 10 HP

เกียร์ทด NMRV 150 สำหรับมอเตอร์ขนาด 3, 5, 7.5, 10 แรงม้า ...

Base price for variant: 65,000.00 ฿
Sales price: 48,750.00 ฿
Discount: -16,250.00 ฿
Price / kg:

ค้นหาสินค้า

รายการสินค้า