logo-bankqtools.com

ปั๊มน้ำ

ปั๊มน้ำชนิดต่างๆ สำหรับงานสูบน้ำ 

ปั๊มน้ำแบบหอยโข่ง, ปั๊มน้ำแบบใบพัดหลายชั้น (Multistage)

ปั๊มแช่ ปั๊มจุ่ม (Submersible Pump), ปั๊มแช่สูบน้ำเสีย

ปั๊มน้ำติดเครื่องยนต์

Page 1 of 2
Results 1 - 24 of 30

ปั๊มน้ำ

ปั๊มหอยโข่งติดเครื่องยนต์ 1 แรงม้า สองจังหวะ WP-10 BIGJET

ปั๊มหอยโข่งติดเครื่องยนต์ 1 แรงม้า ท่อ 1 นิ้ว WP-10 ...

Base price for variant: 5,600.00 ฿
Sales price: 4,760.00 ฿
Discount: -840.00 ฿
Price / kg:
Base price for variant: 6,700.00 ฿
Sales price: 5,695.00 ฿
Discount: -1,005.00 ฿
Price / kg:
Base price for variant: 7,200.00 ฿
Sales price: 6,120.00 ฿
Discount: -1,080.00 ฿
Price / kg:
Base price for variant: 11,200.00 ฿
Sales price: 9,520.00 ฿
Discount: -1,680.00 ฿
Price / kg:
Base price for variant: 11,400.00 ฿
Sales price: 9,690.00 ฿
Discount: -1,710.00 ฿
Price / kg:

เครื่องยนต์เบนซิน 6.5 แรงม้า 4 จังหวะ EN-65 BIGJET

เครื่องยนต์เบนซิน 6.5 แรงม้า 4 จังหวะ 196cc , 3,600 rpm, ...

Base price for variant: 5,000.00 ฿
Sales price: 4,250.00 ฿
Discount: -750.00 ฿
Price / kg:

ปั๊มน้ำหอยโข่ง 1 แรงม้า 220V. ท่อ 1 นิ้ว ส่งสูง33 เมตร-120 ลิตร/นาที BJH-755S BIGJET

ปั๊มน้ำหอยโข่ง 1 แรงม้า 220V. ท่อ 1 นิ้ว ส่งสูง33 เมตร-120 ...

Base price for variant: 4,400.00 ฿
Sales price: 3,740.00 ฿
Discount: -660.00 ฿
Price / kg:

ปั๊มน้ำหอยโข่ง 2 แรงม้า 220V. ท่อ 2 นิ้ว ส่งสูง27เมตร-520ลิตร/นาที BJM-1505S BIGJET

ปั๊มน้ำหอยโข่ง 2 แรงม้า 220V. ท่อ 2 นิ้ว ส่งสูง 27 เมตร - ...

Base price for variant: 6,600.00 ฿
Sales price: 5,610.00 ฿
Discount: -990.00 ฿
Price / kg:

ปั๊มน้ำหอยโข่ง 3 แรงม้า 220V. ท่อ 3 นิ้ว ส่งสูง15เมตร-1050ลิตร/นาที BJL-2205FS BIGJET

ปั๊มน้ำหอยโข่ง 3 แรงม้า 220V. ท่อ 3 นิ้ว ส่งสูง 15 เมตร ...

Base price for variant: 9,400.00 ฿
Sales price: 7,990.00 ฿
Discount: -1,410.00 ฿
Price / kg:

ปั๊มน้ำติดเครื่องยนต์เบนซิน 5 แรงม้า ท่อ 2 นิ้ว ส่งสูง25เมตร-620ลิตร/นาที SEV-50X KOSHIN

ปั๊มน้ำติดเครื่องยนต์เบนซิน 5 แรงม้า ท่อ 2 นิ้ว ส่งสูง 25 ...

Base price for variant: 12,000.00 ฿
Sales price: 10,200.00 ฿
Discount: -1,800.00 ฿
Price / kg:
Base price for variant: 15,000.00 ฿
Sales price: 12,750.00 ฿
Discount: -2,250.00 ฿
Price / kg:

ปั๊มน้ำ 220 V. 1.5-2 แรงม้า รุ่น G1Z, G2Z ยี่ห้อ GMP

ปั๊มน้ำ 1.5-2 แรงม้า 220 V. รุ่น G1Z, G2Z ยี่ห้อ GMP Made ...

ปั๊มน้ำ 380V. 2-12.5 แรงม้า รุ่น NM ยี่ห้อ GMP Italy

ปั๊มน้ำแบบหอยโข่ง ไฟ 380V. ขนาด 2 - 12.5 แรงม้า รุ่น NM ...

ปั๊มน้ำสเตนเลส 220V OCS ยี่ห้อ ONGA Made in Australia

ปั๊มน้ำสเตนเลส 220V รุ่น OCS ยี่ห้อ ONGA Made in ...

ปั๊มน้ำสเตนเลส 380V OCS ยี่ห้อ ONGA Made in Australia

ปั๊มน้ำสเตนเลส 380V รุ่น OCS ยี่ห้อ ONGA Made in ...

ปั๊มน้ำสเตนเลส 220V, 380V 0.37-2.2 kW รุ่น TSM ยี่ห้อ TSURUMI

ปั๊มน้ำสเตนเลส 220V, 380V ขนาด 0.37-2.2 kW รุ่น TSM ยี่ห้อ ...

ปั๊มแช่ 0.5 - 3 แรงม้า 220V ยี่ห้อ TSURUMI

ปั๊มแช่ 0.5 - 1 แรงม้า 220V / 3 แรงม้า 380V ยี่ห้อ ...

ปั๊มแช่สูบน้ำเสีย 0.5-1 แรงม้า 220V ท่อ 2 นิ้ว รุ่น UT / UTZ ยี่ห้อ TSURUMI

ปั๊มแช่สูบน้ำเสีย 0.5-1 แรงม้า 220V ท่อ 2 นิ้ว รุ่น UT / ...

ปั๊มแช่ 2 -15 แรงม้า 380V รุ่น KTZ ยี่ห้อ TSURUMI

ปั๊มแช่ 2 -15 แรงม้า 380V รุ่น KTZ ยี่ห้อ ...

ปั๊มแช่สูบน้ำเสีย 2-5 แรงม้า รุ่น B ยี่ห้อ TSURUMI

ปั๊มแช่สูบน้ำเสีย 2-5 แรงม้า 380V รุ่น B ยี่ห้อ ...

ปั๊มแช่สูบน้ำเสีย 2-5 แรงม้า รุ่น BZ ยี่ห้อ TSURUMI

ปั๊มแช่สูบน้ำเสีย 2-5 แรงม้า 380V. รุ่น BZ ยี่ห้อ ...

ปั๊มแช่สูบน้ำเสีย 2-10 แรงม้า มีใบตัด รุ่น C ยี่ห้อ TSURUMI

ปั๊มแช่สูบน้ำเสีย 2-10 แรงม้า 380V. รุ่น C ยี่ห้อ ...

ปั๊มน้ำสเตนเลส 0.37 - 4 แรงม้า รุ่น THM ยี่ห้อ TSURUMI

ปั๊มน้ำสเตนเลส 0.37 - 4 แรงม้า 220V , 380V. รุ่น THM ยี่ห้อ ...

ปั๊มแช่ 150 - 750 W , 220V รุ่น TSM ยี่ห้อ THAISIN

ปั๊มแช่ 150 - 750 W , 220V รุ่น TSM ยี่ห้อ ...

Page 1 of 2

ค้นหาสินค้า

รายการสินค้า