logo-bankqtools.com

เครื่องกลึงไม้ เครื่องแกะลายไม้ wood copy lathe , wood shaper : สำหรับงานกลึงไม้ งานแกะลายไม้

Results 1 - 2 of 2

เครื่องกลึงไม้ แกะลายไม้

เครื่องแกะลายไม้ 600x400 มม. BIGWOOD รุ่น SH-30-1

เครื่องแกะลายไม้ 600x400 มม. BIGWOOD รุ่น SH-30-1 ขนาดโต๊ะ ...

Base price for variant: 51,000.00 ฿
Sales price: 43,350.00 ฿
Discount: -7,650.00 ฿
Price / kg:

เครื่องกลึงไม้ 100x1250 มม. BIGWOOD รุ่น CL-1300

เครื่องกลึงไม้ 100x1250 มม. BIGWOOD รุ่น CL-1300 ...

Base price for variant: 95,500.00 ฿
Sales price: 81,175.00 ฿
Discount: -14,325.00 ฿
Price / kg:

ค้นหาสินค้า

รายการสินค้า